W roku trasa 2012 największej imprezy kolarskiej w Polsce przebiegała przez Miłków.