Przejdź do treści

Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Wawrzynka w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie


Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Wawrzynka w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie


W dniu 18.09.2023 ks. proboszcz Zbigniew Kulesza i cała Miłkowska Wspólnota Parafialna serdecznie przyjmowali przybywającego z wizytą kanoniczną biskupa pomocniczego diecezji legnickiej ks. biskupa Piotra Wawrzynka. Wizyta biskupa odbywa się w parafiach co 5-7 lat . Podczas wizyty kanonicznej proboszcz parafii składa sprawozdanie sumujące – obejmujące w skrócie czasy od momentu założenia kościoła, parafii  – aż po bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresu od poprzedniej wizyty kanonicznej.


Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Wawrzynka w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie


Tłumnie przybyli Parafianie witali serdecznie w naszej świątyni biskupa Wawrzynka a uroczysta, koncelebrowana msza była ukoronowaniem całej wizyty. Wizyty niewątpliwie będącej dla Parafian i ks. Proboszcza podniosłym, duchowym przeżyciem.


Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Wawrzynka w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie


Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Wawrzynka w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie OSP Miłków


 

18.09.2023.

Wizyta ks. biskupa Piotra Wawrzynka w jednostce OSP Miłków


Wizyta ks. biskupa Piotra Wawrzynka w jednostce OSP Miłków

Wizyta ks. biskupa Piotra Wawrzynka w jednostce OSP Miłków


Wizyta ks. biskupa Piotra Wawrzynka w jednostce OSP Miłków

Wizyta ks. biskupa Piotra Wawrzynka w jednostce OSP Miłków


Przy okazji wizyty kanonicznej w Parafii Rzymskokatolickiej w Miłkowie  naszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej odwiedził biskup pomocniczy diecezji legnickiej ks. biskup Piotr Wawrzynek. Wraz z ks. proboszczem Zbigniewem Kuleszą poznali szczegóły ofiarnej pracy miłkowskich strażaków, ich nowoczesny sprzęt oraz remizę. Komendant OSP w Miłkowie Piotr Maj oprowadził Gości objaśniając zasady funkcjonowania systemu ratownictwa, dodając przykłady konkretnych akcji gaśniczo-ratunkowych. Na zakończenie wizyty ks. biskup życzył Drużynie OSP w Miłkowie jak najmniejszej ilości interwencji i wyjazdów.


Wizyta kanoniczna ks. biskupa Piotra Wawrzynka w Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie