Przejdź do treści
Stawy Podgórzyńskie fot. Krzysztof Romańczukiewicz
Stawy Podgórzyńskie        fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy, karpie, ptaki, Cystersi i… rybna restauracja

Stawy Podgórzyńskie i Stawy Sobieszowskie (8 km od Miłkowa)

Miejscem, które warto zobaczyć będąc w Miłkowie są położone nieopodal Podgórzyna – Stawy Podgórzyńskie a obok nich Stawy Sobieszowskie. Malowniczy kompleks stawów położony u stóp Karkonoszy jest ciekawym i atrakcyjnym miejscem dla wszystkich, którzy cenią piękny krajobraz oraz rybne specjały. Przy drodze z Podgórzyna do Cieplic znajdziemy oryginalną restaurację z rybnym menu (parking),  oraz obok lokalu jest dość spory, ładnie urządzony teren przeznaczony do spacerów i zobaczenia stawów z bliska.


Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie – Restauracja Aquakultura

Stawy te, założone zostały już  w XV wieku przez zakon cystersów z Cieplic jako stawy do hodowli ryb. Obecnie stawy są także wykorzystywane do tego celu – prowadzi się tu hodowlę karpia i pstrąga.

Cystersi byli pracowitym i innowacyjnym zakonem, który w dużej mierze przyczyniał się do postępu i ożywienia życia ekonomicznego w średniowiecznej Europie. To także właśnie oni założyli największy europejski kompleks stawów hodowlanych który tą funkcję pełni do dziś – Stawy Milickie.


Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie                              fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy te były niegdyś częścią większego kompleksu liczącego 67 stawów. Dziś pozostało ich 22, zajmują obecnie  około 106 hektarów. Stawy te, należą do najstarszych i najwyżej położonych stawów hodowlanych w Europie, są nie tylko miejscem o znaczeniu historycznym, ale również ważnym siedliskiem dla wielu gatunków ptaków. Stawy Sobieszowskie, choć mniej znane, również kryją w sobie wiele ciekawostek przyrodniczych i są ważnym elementem lokalnego ekosystemu.


Stawy Podgórzyńskie
Gniazda kormoranów. Stawy Podgórzyńskie                              fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Ptactwo wodne i błotne znajduje tu idealne warunki do życia i rozmnażania.

Zobaczyć możemy m.in. takie ptasie gatunki jak:

  • perkoz dwuczuby
  • łyska
  • bąk
  • czapla siwa
  • czapla biała
  • kormoran czarny
  • bocian biały i czarny
  • różne gatunki gęsi i kaczek
  • łabędzie.
  • Często zobaczyć tu możemy polującego bielika, czasem w przelotach zobaczymy orła rybołowa.

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie. Dzikie gęsi

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie. Różne gatunki dzikich kaczek.

 


Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie i Śnieżka                                  fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie wiosną                              fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie na progu zimy                          fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie u stóp Karkonoszy  – przedwiośnie                                        fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Sobieszowskie
Stawy Sobieszowskie – to obszar gdzie dzika przyroda dominuje        fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie                                          fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie                                                    fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie. Kazarka egipska                                    fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie jesienią                                                    fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Stawy Podgórzyńskie
Stawy Podgórzyńskie                                                  fot. Krzysztof Romańczukiewicz

Wszystkie fotografie chroni prawo autorskie. 


 

Stawy Podgórzyńskie i Stawy Sobieszowskie